WETTELIJKE INFORMATIE

(Boek III Wetboek Economisch Recht inzake vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van ondernemingen)

In het kader van haar wettelijke informatieplicht, wenst DETAIL agency u in alle transparantie te informeren over haar ondernemingsgegevens.

DETAIL agency bv

Klachten

De contactgegevens waar u ons kan bereiken voor alle verdere informatie en/of voor klachten: contactpagina: http://www.detail.be/contact/

Verzekering

De bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid van DETAIL agency is verzekerd bij PROTECT NV (Jetsesteenweg 221 – B1080 Brussel) voor een bedrag van 1.250.000 euro per schadegeval voor lichamelijke en materiële schade en immateriële schade, beperkt tot 350.000 EUR voor materiële en immateriële schade vermengd; voor een bedrag van 1.250.000 euro per verzekeringsjaar voor lichamelijke en materiële schade en immateriële schade, beperkt tot 700.000 EUR voor materiële en immateriële schade vermengd.

De beroepsaansprakelijkheid van DETAIL agency is beperkt tot deze bovengrens.

Lidmaatschap

Detail Concept is lid van het AiNB (zaakvoerster Nathalie Kiekens (lidnummer 140904) en zaakvoerster Goedele Perdu (lidnummer 140903) ).

Het AiNB is de enige officieel erkende beroeps- en belangenorganisatie voor professioneel opgeleide en werkzame interieurarchitecten. Het AiNB onderhoudt nauwe contacten met de beroepspraktijk, maar ook met het onderwijs en de industrie, zowel op nationaal als internationaal terrein. Voor de deontologische code kan u terecht op de website van AINB: https://www.ainb.be/nl/

Verdere informatie over onze onderneming of dienstverlening kan u terugvinden op onze website of wordt verstrekt op aanvraag.